Cesarzowice- działki nr 27/4, 35/4, 35/7 oraz części działki nr 32/2

< wróć do kategorii: Cesarzowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Cesarzowice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice dla obszaru w rejonie autostrady A8 – obszar A