Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi

< wróć do kategorii: Cesarzowice


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Cesarzowice

Autor: 2493

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo - wschodniej części wsi