Byków dz. 164

< wróć do kategorii: Byków


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Byków

Autor: 2560

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków, w części dotyczącej działki oznaczonej geodezyjnie nr ew.164