Budziszów część północna wsi [stracił ważność wyrokiem WSA]

< wróć do kategorii: Budziszów


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Budziszów

Autor: 2493

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Budziszów
UWAGA: Plan stracił ważność wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.