Biskupice Podgórne – część północno-wschodnia – ul. Tyniecka

< wróć do kategorii: Biskupice Podgórne


Typ dokumentu: studium

Dotyczy: Biskupice Podgórne

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Tynieckiej w północno-wschodniej części obrębu Biskupice Podgórne.