Biskupice Podgórne -część północno-środkowa – ul. Tyniecka

< wróć do kategorii: Biskupice Podgórne


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Biskupice Podgórne

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w północno-środkowej części obrębu Biskupice Podgórne