Bierzyce

< wróć do kategorii: Bierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bierzyce

Autor: 2560

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu wsi Bierzyce