Bielany Wrocławskie – działki 196/12 i 196/13

< wróć do kategorii: Chrzanów


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrzanów

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kobierzyckiej w południowo-środkowej części wsi Chrzanów