Nowe e-usługi wkrótce

Informujemy, że 7 lipca 2022r. w ramach zamówienia publicznego dot. Utworzenia zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienia bazy EGiB powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego Powiatu Wrocławskiego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”  wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

InterTIM Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 85B lok. IV
16 – 400 Suwałki
Oferta Nr 10 z ceną ofertową 872 172,89 zł brutto

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Powiatu Wrocławskiego poprzez utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości.

Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełnienie bazy EGIB dotyczyć będzie 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt jest realizowany przez:
– Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami);
– Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronach Powiatu Wrocławskiego

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast