Nowa ortofotomapa dla Powiatu Wrocławskiego


Informujemy, że w serwisie mapowym wroSIP udostępniono nową ortofotomapę obszaru powiatu wrocławskiego, opracowaną przez MGGP Aero Sp. z o. o. na podstawie zdjęć lotniczych pozyskanych 9 maja 2020 r. (północna i środkowa część powiatu) i 1 czerwca (południowa część powiatu).

Ortofotomapę o rozdzielczości terenowej 10 cm można przeglądać we wszystkich modułach serwisu, zestawiając ją z innymi, dowolnie wybranymi warstwami tematycznymi.Udostępniona została także nowa usługa sieciowa WMS:
https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer

Przypominamy, że w serwisie dostępne są również zobrazowania lotnicze z lat: z 2004 , 2009,  2010, 2012, 2014 i 2017. Narzędzie „Pasek czasu” ułatwia porównanie zmian zachodzących w sposobie zagospodarowania terenu na przestrzeni poszczególnych lat.