Nowa jakość map

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie wrocławskim” został skierowany do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

W ramach projektu planowane jest utworzenie zbioru danych baz BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych), GESUT (Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz uzupełnienie bazy EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków), zasilenie systemu PZGiK nowopowstałymi i uzupełnionymi zbiorami danych, a następnie uruchomienie i świadczenie 5 e-usług na „5” poziomie dojrzałości. Utworzenie zbiorów danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzup. bazy EGIB dot. 7 gmin powiatu (spośród 9 tworzących Powiat): Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny, powyższe należą do ZIT WrOF.

Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, usprawnienie dostępności do danych gromadzonych w bazach PZGiK Powiatu Wrocławskiego, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu udostępniania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Projekt obejmuje następujące zadania:
 

  • Utworzenie zbiorów danych baz BDOT500, GESUT oraz uzupełnienie bazy EGiB,
  • Weryfikację baz danych,
  • Modernizację i udostępnienie e-usług,
  • Szkolenia użytkowników,
  • Działania promocyjne,
  • Dokumentację projektową.

 

 

AKTUALIZACJA Z 23 CZERWCA: Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został skierowany do Oceny Strategicznej ZIT.
Zobacz wyniki oceny merytorycznej

AKTUALIZACJA Z 23 LIPCA: Informujemy, że zostaliśmy wybrani do dofinansowania projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie wrocławskim” w ramach realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Zobacz wyniki konkursu