Galowice


WYCZYŚĆ
Galowice – działki nr 91/40

Obszar obejmujący działki nr 91/40 i 91/43 we wsi Galowice

Zobacz więcej

Galowice – Jagodowa

Położony w granicach obrębu geodezyjnego Galowice, w rejonie ulicy Jagodowej

Zobacz więcej

Galowice – obszar „A”

wieś Galowice

Zobacz więcej

Galowice – obszar działek nr 91/36 i 91/37

Obszar ograniczony do działek nr 91/36 i 91/37 położonych w obrębie Galowice

Zobacz więcej

Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144

Położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Galowice, obejmujący działki 3/1, 9/1 i część 144 dr

Zobacz więcej

5 wyników