Gmina Żórawina


WYCZYŚĆ
Przecławice – północno-zachodnia część obrębu

Obszar obejmujący część obrębu geodezyjnego Przecławice, w tym tereny istniejącej zabudowy wraz z przyległymi gruntami rolnymi

Zobacz więcej

Przecławice 249/11 i 249/12

obejmuje działki ewidencyjne nr 249/11 oraz 249/12 położone na wschód od miejscowości Przecławice

Zobacz więcej

Rzeplin – dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11

obejmujący działki nr 178/3, 190/2, 195/9 i 195/11 we wsi Rzeplin

Zobacz więcej

Rzeplin- część północna

Obszar znajdujący się w północnej części obrębu Rzeplin

Zobacz więcej

Rzeplin- działki nr 81/24, 81/25, 81/28, 81/29, 81/30

Obszar obejmujący działki 81/24, 81/25, 81/28, 81/29, 81/30

Zobacz więcej

Rzeplin- ul. Laurowa, ul. Kalinowa

Obszar położony w rejonie ul. Laurowej oraz ul. Kalinowej w obrębie Rzeplin

Zobacz więcej

Środkowa część obrębu Rzeplin

Środkowa część obrębu Rzeplin

Zobacz więcej

Stary Śleszów część środkowa

obejmujący środkowo-zachodnią część obrębu Stary Śleszów

Zobacz więcej

Stary Śleszów- dz. 33/1

ograniczony do działki nr 33/1

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz więcej

103 wyników