Kąty Wrocławskie


WYCZYŚĆ
Kąty Wrocławskie ul. Platanowa i Jarzębinowa

obejmujący działki 2/3 – 2/14 w mieście Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

Kąty Wrocławskie ulica leśna

dla terenów w rejonie ulicy Leśnej

Zobacz więcej

Kąty Wrocławskie- działki 6/1, 6/3, 6/5, 8,11

Obszar ograniczony do działek nr 6/1, 6/3, 6/5, 8 oraz 11 w mieście Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

Katy Wrocławskie- ul. Popiełuszki i Zielińskiego

Obszar położony w rejonie ulicy Popiełuszki i Zielińskiego

Zobacz więcej

Kąty Wrocławskie- ulica Fabryczna

Obszar obejmujący rejon ul. Fabrycznej w mieście Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

Kąty Wrocławskie-ulica Cyprian Kamila Norwida

obejmujący rejon ulicy Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich

Zobacz więcej

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

Zobacz więcej

37 wyników