Gmina Kąty Wroclawskie


WYCZYŚĆ
Strzeganowice – działki 79, 82, 83, 86, 87

Obszar obejmuję ulicę Złotą

Zobacz więcej

Strzeganowice – wieś; działki nr 124/6,124/7,124/2

obszar wsi Strzeganowice obejmujący działki nr 124/6,124/7,124/2

Zobacz więcej

Strzeganowice- wieś

obejmuje obszar wsi Strzeganowice

Zobacz więcej

Szymanów

Obszar obejmujący wieś Szymanów

Zobacz więcej

wieś Wszemiłowice

obejmujący wieś Wszemiłowice

Zobacz więcej

Wojtkowice cz. północna wsi

obejmujący tereny w północnej

Zobacz więcej

Wszemiłowice – droga wojewódzka

obejmujący rejon drogi wojewódzkiej, linii kolejowej i granicy z miastem Kąty Wrocławskie we wsi Wszemiłowice

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – pd. cz.obrębu

obejmujący działki nr 109/3, 109/4, 110/3-110/5, 111/3, 111/4 w południowej części obrębu Wszemiłowice-Jurczyce

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – wieś Jurczyce

obejmujący obszar wsi Jurczyce

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – zach. cz.obrębu

obejmujący zachodnią cześć obrębu Wszemiłowice-Jurczyce

Zobacz więcej

242 wyników