Wilczyce


WYCZYŚĆ
MPZP WILCZYCE VI

Obszar ograniczony do działek nr 2238/1,238/2, 238/3 położonych w obrębie Wilczyce.

Zobacz więcej

Północna część wsi Wilczyce

Północna część wsi Wilczyce

Zobacz więcej

Rurociąg paliwowy – arkusz nr 1 – obr. Wilczyce i Kiełczówek

obręby Wilczyce i Kiełczówek

Zobacz więcej

Wilczyce

wieś Wilczyce

Zobacz więcej

Wilczyce – ulica Rubinowa

Obszar ulicy Rubinowej

Zobacz więcej

Wilczyce dz. 232/5, 232/6, 232/7,233/3

obejmujący działkę 232/5 oraz części działek o nr 233/3, 232/7, 232/6 w obrębie Wilczyce

Zobacz więcej

Wilczyce dz. 344,345

obejmujący działki 344, 345 w obrębie Wilczyce

Zobacz więcej

Wilczyce dz. 413

wieś Wilczyce działka nr 413

Zobacz więcej

Wilczyce działki 163/5 i 163/6

Obszar położony przy ulicy Sosnowej

Zobacz więcej

Wilczyce działki 173/12, 173/10 i 173/9

Obszar obejmujący działki 173/12, 173/10 i 173/9

Zobacz więcej

11 wyników