Informacja w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

Informuję, że od dnia 12 października 2020 r. zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. 

Zalecaną formą obsługi wniosków i dokumentacji geodezyjnej pozostaje nadal kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK) oraz elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Wnioski (nieelektroniczne) o udostępnienie materiałów zasobu i wydawanie dokumentów oraz operaty techniczne można składać do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego „Operaty i wnioski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu”.

 

Formularze wniosków należy pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres pzk@kataster.wroc.pl z prośbą o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie przedmiot sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

Odbiór dokumentów jest możliwy w przedsionku/holu budynku (wejście główne) po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną, z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych – zakrycie ust i nosa (maska, chusta).

 

(-) Marek Stykała
  Dyrektor

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK