Informacja w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, od dnia 22 marca 2021r. bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu zostaje wstrzymana.

Zalecaną formą składania wniosków i dokumentacji geodezyjnej pozostają środki porozumiewania się na odległość, w tym Portal Obsługi Klienta (POK) oraz elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i poczta elektroniczna.

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK.