Informacja w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów


INFORMACJA

w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

W nawiązaniu do Komunikatu Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00-14.30 w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu można osobiście składać korespondencję, w tym wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i wydanie dokumentów z operatu ewidencyjnego oraz operaty techniczne.

 

Korespondencję (w zaklejonej kopercie) należy złożyć do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego „Operaty i wnioski – Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu”.

 

W siedzibie nie udostępniamy formularzy wniosków. Są one do pobrania m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres pzk@kataster.wroc.pl z wnioskiem o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie rodzaj/sygnaturę sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

 

Informuję ponadto, że dokumentacja, o której mowa w art. 12b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.) (dokumenty uwierzytelnione dla inwestora oraz dokumentacja z negatywnym wynikiem weryfikacji) może być wydana w formie obsługi bezpośredniej w przedsionku budynku tylko i wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu poprzez komunikator portalu systemu PZGiK (Portal Geodety) lub telefonicznie pod numerem 71 372 43 44 – pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za kontakt w tej sprawie: Katarzyna Sabat i Agnieszka Poślednik (Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu). Przypominam o obowiązku zakrycia ust i nosa (maska, chusta) oraz zabezpieczenia rąk (rękawiczki). Jednocześnie informuję, że zwrot dokumentacji nieelektronicznej poprzez operatora pocztowego Poczta Polska będzie odbywał się po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem o wysyłkę.

 

Przypominam, że załatwianie spraw odbywać się może w dalszym ciągu telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna – e-mail, komunikator Portal Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK)elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

(-) Maciej Tobjasz
Z-ca Dyrektora

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK