Informacja w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów


Informujemy, że w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 29/20 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r., od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu nie będzie świadczona bezpośrednia obsługa interesantów.

Załatwianie spraw odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna – e-mail, komunikator Portalu Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK),  elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK