Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Biskupice

Informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w pokoju nr 317 na III piętrze (wejście przez sekretariat, pok. nr 316), w terminie od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Biskupice, jednostka ewidencyjna Jordanów Śląski.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Wszyscy zainteresowani winni zabrać z sobą dokument tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio umocowani pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli,
małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu