Zmiany Planów


WYCZYŚĆ
Biskupice Podgórne – działki 7/7 i 9 (w części)

ograniczony do działki nr 7/7 oraz części działki nr 9 położonej w obrębie Biskupice Podgórne

Zobacz więcej

Biskupice Podgórne – działki nr 6/3 i 6/4

Obszar ograniczony do działek nr 6/3 i 6/4 położonych w obrębie Biskupice Podgórne

Zobacz więcej

Biskupice Podgórne część środkowo-zachodnia

obejmuje pas terenu o szerokości od 124 do ok. 400 m położony po zachodniej stronie drogi powiatowej Nr 1950D

Zobacz więcej

Biskupice Podgórne północno-wschodnia część obrębu

ograniczony od północy granicą Gminy Kobierzyce, od wschodu granicą obrębu, od południa drogą powiatową – ul. Biskupicka, od zachodu drogą powiatową prowadzącą do Węzła Pietrzykowice na autostradzie A4

Zobacz więcej

Biskupice Podgórne Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN”

ograniczony droga krajową nr 35 oraz drogami powiatowymi nr 1950D i 1970D

Zobacz więcej

Bogdaszowice

Obszar położony w obrębie Bogdaszowice.

Zobacz więcej

Bogdaszowice dz. 199/4, 203, 289/4, cz.517, cz.518

obejmujący działkę nr 199/4, 203, 289/4 oraz część działek drogowych 517 i 518 w obrębie Bogdaszowice

Zobacz więcej

Borowa – ulic Parkowej i Lipowej

wieś Borowa okolice ulic Parkowej i Lipowej

Zobacz więcej

Borowa dz. 317

we wsi Borowa obejmujący działkę nr 317

Zobacz więcej

Borowa dz. 68/10

działka numer 68/10 we wsi Borowa

Zobacz więcej

353 wyników