UNIGLOB


WYCZYŚĆ
Gmina Żórawina – linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław – arkusz 1

Zobacz więcej

Gmina Żórawina – linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław – arkusz 2

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław

Zobacz więcej

Gmina Żórawina – linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław – arkusz 3

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław

Zobacz więcej

Gmina Żórawina – linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław – arkusz 4

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zobacz więcej

5 wyników