TECHNO-ART


WYCZYŚĆ
Wierzbice część wschodnia wsi

ograniczony jest od północy: drogą polną nr 327; od wschodu: drogą krajową Nr 8; od południa granicą działki nr 280/1; od zachodu rowem melioracyjnym nr 329

Zobacz więcej

1 wynik