Renata Matus-Harań i REGION s.c.


WYCZYŚĆ
Racławice Wielkie północna część obrębu

obejmujący działki: nr 1, 3/8 oraz cz. dz nr 2 i 4 położone w obr. Racławice Wielkie.

Zobacz więcej

Wszemiłowice-Jurczyce – pd. cz.obrębu

obejmujący działki nr 109/3, 109/4, 110/3-110/5, 111/3, 111/4 w południowej części obrębu Wszemiłowice-Jurczyce

Zobacz więcej

Wysoka południowo-zachodniej część wsi

ograniczony od północy linią rozgraniczającą tereny UP w obowiązującym mpzp oraz granicą dz. nr 45/189 i 45/177; od wschodu: drogą polną nr 45/184; od południa: granicą dz. nr 45/182 oraz w odległości 70m na południe od granicy dz. nr 45/191; od zachodu: granicą cieku nr 173 oraz drogą powiatową – ul. Radosna

Zobacz więcej

Zacharzyce 1:2000

obejmujący siedlisko wsi Zacharzyce

Zobacz więcej

24 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast