Archiwalne ortofotoplany dostępne w serwisie wroSIP


Informujemy, że w serwisie mapowym wroSIP opublikowane zostały nowe warstwy tematyczne – ortofotoplany opracowane na podstawie dostępnych archiwalnych zdjęć lotniczych z lat; 1966, 1974, 1982, 1994, 1995,1997. Zdjęcia pozyskane z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przetworzyła firma MGGP Aero. Zadanie zrealizowano w ramach zawartego pomiędzy Powiatem i Gminami Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.