Aplikacja umożliwiająca wyszukanie miejsca schronienia

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ogólnokrajową inwentaryzację obiektów budowlanych, które mogłyby zostać wykorzystane jako schrony.  Pod uwagę brane były budynki instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego. Wyniki inwentaryzacji udostępniono  pod adresem: schrony.straz.gov.pl.

Na mapach przedstawione zostały miejsca doraźnego schronienia, ukrycia czyli budowle ochronne niehermetyczne oraz schrony – obiekty o budowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej. Aplikacja umożliwia znalezienie schronów za pomocą adresu lub własnej lokalizacji. Wyniki wyszukiwania prezentowane są na mapie oraz w postaci listy obiektów z informacją np. o szacowanej pojemności w osobach, metrażu czy ocenie jakościowej obiektu. Łączną liczbę obiektów stanowiących miejsca doraźnego schronienia w kraju określono na 224 113. Mogą one posłużyć jako schronienie dla około 49 mln osób.

Źródło: MSWiA