Ortofotomapa z 2021 r.

Informujemy, że w serwisie wroSIP udostępniona została nowa warstwa – Ortofotomapa z 2021 r. o rozdzielczości 0,25 m, pozyskana z otwartych zasobów GUGiK. Zdjęcia lotnicze dla obszaru powiatu wrocławskiego – zgodnie z informacją udostępnianą w krajowym geoportalu:  www.geoportal.gov.pl wykonywane były w okresie wrzesień/październik 2021 r.  Ortofotomapa dostępna jest we wszystkich modułach serwisu.