10-lecie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że w kwietniu br. upłynęła 10 rocznica utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. W ramach współpracy 23 powiatów województwa dolnośląskiego zrealizowano m. in. projekt partnerski pod nazwą „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG”, którego celem było podniesienie konkurencyjności regionu, w tym poprzez modernizację zasobów geodezyjno- kartograficznych, podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.

W Powiecie Wrocławskim  w ramach projektu PEUG stworzono i udostępniono Portal Obsługi Klienta administrowany przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. Platforma POK zapewniła wszystkim zainteresowanym możliwość wglądu  do wybranych danych  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz możliwość  zamówienia materiałów zasobu z wykorzystaniem e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości. Dodatkowo podniesiona została jakość referencyjnych baz danych – doposażono infrastrukturę bazodanową, sprzętową i sieciową. Przeszkolono pracowników w zakresie świadczenia e-usług.

W ramach dalszej współpracy Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  planowane jest pozyskanie środków na dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG  II”, w którym planuje się m.in. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.