Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie wroSIP w module Plany Miejscowe została dodana warstwa Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń, którą przygotowano w oparciu o adres usługi sieciowej WMS udostępnianej w Geoportalu Krajowym.

Publikowane w ramach warstwy informacje obejmują:

  • lokalizację działek, dla których złożono wniosek, zgłoszenie lub wydano decyzję w sprawach budowlanych
  • numer ewidencyjny zgłoszenia nadany w urzędzie
  • datę wpływu dokumentu do urzędu
  • nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej
  • informację dotyczącą zamierzenia budowlanego
  • informację dotyczącą działki budowlanej
  • informację dotyczącą projektanta
  • informację o wniesieniu sprzeciwu

Dane źródłowe pochodzą ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Informujemy, że od dnia 12 sierpnia br. od godz. 22:00 do dnia 16 sierpnia br. do godz. 6:00 nastąpi wyłączenie e-usług świadczonych poprzez serwis wroSIP (portal mapowy, usługi WMS) oraz Portal Obsługi Klienta – WebEWID (Portale: Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, Koordynatora SUT, Urzędnika-IntraEWID). Sugerujemy w szczególności, aby nie rozpoczynać opłaconego wglądu w dane w Portalu Rzeczoznawcy we wskazanym czasie.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast