Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie wroSIP w module Plany Miejscowe została dodana warstwa Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń, którą przygotowano w oparciu o adres usługi sieciowej WMS udostępnianej w Geoportalu Krajowym.

Publikowane w ramach warstwy informacje obejmują:

  • lokalizację działek, dla których złożono wniosek, zgłoszenie lub wydano decyzję w sprawach budowlanych
  • numer ewidencyjny zgłoszenia nadany w urzędzie
  • datę wpływu dokumentu do urzędu
  • nazwę i adres organu administracji architektoniczno-budowlanej
  • informację dotyczącą zamierzenia budowlanego
  • informację dotyczącą działki budowlanej
  • informację dotyczącą projektanta
  • informację o wniesieniu sprzeciwu

Dane źródłowe pochodzą ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.