Mietków


WYCZYŚĆ
Mietków – zaklad przeróbczy WKSM

Obszar położony na zapleczu Zakładu Przeróbczego WKSM

Zobacz więcej

Mietków 1:2000

obejmujący obręb wsi Mietków z wyłączeniem terenu zrekultywowanego (Uchwała Nr 106/97 z dnia 19 lutego 1997 r.)

Zobacz więcej

Mietków 1:5000

obejmujący obręb wsi Mietków z wyłączeniem terenu zrekultywowanego (Uchwała Nr 106/97 z dnia 19 lutego 1997 r.)

Zobacz więcej

Mietków tereny przy terenie kolejowym

Obszar położony przy terenie kolejowym

Zobacz więcej

Wieś Mietków – dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 74/7, 75/3, 76/3, 77 dr, 78/3 w, 79/9, 78/3, 96, 98/5, 100/4, 102/1, 104/1 i 104/2

Obszar położony na zapleczu Zakładu Przeróbczego WKSM

Zobacz więcej

5 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast