Wierzbice


WYCZYŚĆ
Wierzbice – dz. nr 69/7

Obszar ograniczony do działki nr 69/7 położonej we wsi Wierzbice.

Zobacz więcej

Wierzbice – dz. nr 99

Obszar ograniczony do działki nr 99 położonej we wsi Wierzbice.

Zobacz więcej

Wierzbice część północno-wschodnia obrębu

ograniczony od wschodu linią kolejową, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą krajową Nr 8

Zobacz więcej

Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu

ograniczony od północy drogą wojewódzką Nr 346, od wschodu linią kolejową, od południa granicą obrębu, od zachodu drogą krajową Nr 8

Zobacz więcej

Wierzbice część środkowa obrębu

obejmujący środkową część obrębu Wierzbice z wyłączeniem mpzp wsi Wierzbice (G1), zachodniej części wsi Wierzbice oraz pozostałych części obrębu Wierzbice

Zobacz więcej

Wierzbice część wschodnia wsi

ograniczony jest od północy: drogą polną nr 327; od wschodu: drogą krajową Nr 8; od południa granicą działki nr 280/1; od zachodu rowem melioracyjnym nr 329

Zobacz więcej

Wierzbice środkowo-północna część obrębu

ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 329, od wschodu drogą polną nr 273, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą polną nr 264

Zobacz więcej

Wierzbice środkowo-południowa część obrębu

ograniczony od północy drogą wojewódzką nr 346, od wschodu drogą krajową Nr8, od południa i zachodu granicą działki nr 216 i ciekami wodnymi nr 194 i 205

Zobacz więcej

Wierzbice wieś część środkowa

ograniczony do obszaru działek nr 32/7 i 32/15, położonych we wsi Wierzbice

Zobacz więcej

Wierzbice- część działki 464

Obszar ograniczony do części działki nr 464 położonej w obrębie Wierzbice

Zobacz więcej

12 wyników