Wierzbice i Szczepankowice


WYCZYŚĆ
Wierzbice i Szczepankowice część obrębów

ograniczony od północy gracicą obrębów Wierzbice i Szczepankowice, od wschodu drogą powiatową 1962D, od południa drogą wojewódzką Nr 346, od zachodu linią kolejową

Zobacz więcej

1 wynik