Tyniec Mały, Racławice Wielkie


WYCZYŚĆ
Tyniec Mały, Racławice Wielkie

ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 2 i 32, od wschodu granicą obrębu, od południa i zachodu granicami działek nr 3/3, 3/8 położonymi w obrębie Racławice Wielkie i południową granicą obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

1 wynik