Ślęza, Wysoka


WYCZYŚĆ
Ślęza i Wysoka część północno-wschodnia

ograniczony: autostradą A-4, granicami opracowania mpzp: północnej części wsi Ślęza i południowo-wschodniej części wsi Wysoka, ul. Chabrową we wsi Wysoka, granicą opracowania mpzp wschodniej części wsi Wysoka, granicą obrębu Wysoka, granicą opracowania mpzp odcinka drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka we wschodniej części obrębu Wysoka oraz granicami obrębów: Wysoka i Ślęza.

Zobacz więcej

1 wynik