Domasław


WYCZYŚĆ
Domasław – część działki nr 41

Obszar ograniczony do części działki nr 41 położonej we wsi Domasław

Zobacz więcej

Domasław – działki nr 360/2-4

ograniczony do działek nr 360/2-4 położonych we wsi Domasław

Zobacz więcej

Domasław – południowa część

Obszar ograniczony do południowej części obrębu Domasław w części A

Zobacz więcej

Domasław – ul. Wrocławska i Kwiatowa

Obszar ograniczony do terenów przy ul. Wrocławskiej i Kwiatowej we wsi Domasław

Zobacz więcej

Domasław – ul. Wrocławska i Kwiatowa

Obszar ograniczony do terenów przy ul. Wrocławskiej i Kwiatowej we wsi Domasław

Zobacz więcej

Domasław część południowa 04

ograniczony jest: od północy – rowami melioracyjnymi o nr ewidencyjnych 236, 226, 355 oraz w odległości 85m od drogi o nr 200; od wschodu ? wzdłuż drogi polnej o nr 211; od południa granicami działki nr 107/1, zachodnią granicą pasa drogi krajowej Nr8 oraz wzdłuż drogi polnej nr 221; od zachodu ? wzdłuż granicy działek 114/4, 210 i 114/2

Zobacz więcej

Domasław część południowa 10

działki nr 211dr oraz części działek nr 335/1, 109/2, 109/1, 108/1, 108/2, 108/3, 107/2 i 107/1 w pasie o szerokości ok.16m na zachód od działki nr 211dr, a także część działki nr 107/1 w pasie o szerokości 14m na północ od południowej granicy granicy działki nr 107/1

Zobacz więcej

Domasław część południowo-zachodnia

południowo-zachodniej części obrębu Domasław przy ulicy Południowej

Zobacz więcej

Domasław część południowo-zachodnia

ograniczony do dz. nr 103/1, 104/1-2, 105/2 i części działki nr 221 położonych w obrębie Domasław

Zobacz więcej

Domasław część wschodnia

wschodniej części obrębu Domasław, z wyłączeniem mpzp wsi Domasław i mpzp południowej części wsi Domasław

Zobacz więcej

16 wyników