ECKON Sp. z o.o.


WYCZYŚĆ
Nowa Wieś Wrocławska 03

Obszar obejmujący południowo-wschodnią część obrębu Nowa Wieś Wrocławska

Zobacz więcej

Pietrzykowice-Rybnica i Nowa Wieś Wrocławska

położony w granicach obrębów geodezyjnych wsi Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska, obejmujący tereny położone na północ od autostrady A4 ograniczone ciekiem wodnym, drogą powiatową relacji Pietrzykowice – Nowa Wieś Wrocławska, autostradą A-4, granicą gminy Kobierzyce, granicą obrębu Baranowice oraz granicą działki o numerze ewidencyjnym 132/90 (AM1) obręb Pietrzykowice

Zobacz więcej

2 wyniki