Public notifications

Moduł umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zgłaszanie występowania określonych zdarzeń poprzez wskazanie ich lokalizacji, opis i dodanie zdjęć lub innych załączników. Obecnie możliwe jest dodanie dwóch kategorii zgłoszeń, tj. lokalizacji nielegalnego wysypiska i błędu na mapie. Dodatkowa kategoria “inne” obejmuje pozostałe zgłoszenia, które w trakcie użytkowania modułu zostaną wydzielone do odrębnych kategorii na podstawie częstości występowania. Dodanie zgłoszenia skutkuje pojawieniem się na mapie ikony symbolizującej zgłoszenie oraz automatycznym przesłaniem komunikatu o nowym obiekcie do administratora serwisu.


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

 • Public notifications
 • General map
 • Base map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Agricultural land

Funkcjonalność dedykowana:

 • zgłaszanie zdarzeń – informacje po weryfikacji przez administratorów serwisu przekazywane są do odpowiednich komórek w poszczególnych urzędach gmin
 • wyszukiwanie i przeglądanie zgłoszonych zdarzeń