Local development plans

W module prezentowane są informacje zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Dane obejmują rejestr planów aktualnych i archiwalnych, rastry studiów, rastry mpzp (załączniki graficzne do planów miejscowych) wpasowane do granic działek ewidencyjnych, wektorową warstwę przeznaczeń terenów oraz teksty uchwał. Dane obejmujące informacje z zakresu planowania przestrzennego mogą być, w zależności od potrzeb, prezentowane/wyświetlane na tle mapy ewidencyjnej, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu.


Services:

 • Flood hazard map with the depth of water 10%, once every 10 years
 • Flood hazard map with the depth of water 1%, once every 100 years
 • Flood hazard map with the depth of water 0,2%, once every 500 years
 • Local development plans
 • Register of Applications, Decisions and Notifications
 • Description of plots
 • Study of spatial development
 • Ownership analysis
 • General map
 • Base topographic map- situational map
 • Base topographic map- relief
 • Base topographic map- utility lines
 • Base topographic map- transportation
 • Base topographic map- land and building registration
 • Base topographic map- geodetic control network
 • Raster map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Base map
 • Agricultural land

Funkcjonalność dedykowana modułu umożliwia:

 • wyszukiwanie planów miejscowych dla konkretnego obszaru z możliwością odczytania informacji o numerze uchwały, datach przystąpienia do uchwalenia, uchwalenia, opublikowania, wejścia w życie, obszarze objętym planem, projektancie realizującym wykonanie planu.