Nature Conservation

W module prezentowane są informacje dotyczące form ochrony przyrody pozyskane z projektu Natura 2000 (parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary specjalnej ochrony ptaków, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe), mapy glebowo – rolnicze, a także w wersji przeznaczonej dla użytkowników autoryzowanych – warstwy zawierające informacje o złożach, terenach i obszarach górniczych. Wkrótce udostępniona zostanie warstwa stref ochrony ujęć wody.


Services:

 • Flood hazard map with the depth of water 10%, once every 10 years
 • Flood hazard map with the depth of water 1%, once every 100 years
 • Flood hazard map with the depth of water 0,2%, once every 500 years
 • Nature conservation
 • Description of plots
 • General map
 • Soil- agricultural map
 • Base map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Agricultural land
 • Terrain model
 • Landform