Zgłoszenia publiczne

Moduł umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zgłaszanie występowania określonych zdarzeń poprzez wskazanie ich lokalizacji, opis i dodanie zdjęć lub innych załączników. Obecnie możliwe jest dodanie dwóch kategorii zgłoszeń, tj. lokalizacji nielegalnego wysypiska i błędu na mapie. Dodatkowa kategoria „inne” obejmuje pozostałe zgłoszenia, które w trakcie użytkowania modułu zostaną wydzielone do odrębnych kategorii na podstawie częstości występowania. Dodanie zgłoszenia skutkuje pojawieniem się na mapie ikony symbolizującej zgłoszenie oraz automatycznym przesłaniem komunikatu o nowym obiekcie do administratora serwisu.


Warstwy tematyczne wchodzące w skład modułu:

 • Zgłoszenia publiczne
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2021 r. (rozdz. 0.25 m; zdjęcia z 15.09, 01-04.10)
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 09.05, 01.06)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 17-18.05)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m; zdjęcia z 27-28.04)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1997 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1995 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1994 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1982 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.7 m)
 • Ortofotomapa z 1974 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapa z 1966 r. (rozdz. 0.4 m)
 • Ortofotomapy 1966-1997 – skorowidz
 • Użytkowanie

Funkcjonalność dedykowana:

 • zgłaszanie zdarzeń – informacje po weryfikacji przez administratorów serwisu przekazywane są do odpowiednich komórek w poszczególnych urzędach gmin
 • wyszukiwanie i przeglądanie zgłoszonych zdarzeń