Mapa zasadnicza ponownie dostępna

Informujemy, że w serwisie wroSIP, w module Infrastruktura, udostępniono ponownie warstwy prezentujące treść mapy zasadniczej.

Podczas wglądu należy uwzględnić fakt, że na części obszaru powiatu wrocławskiego mapa prowadzona jest w wersji hybrydowej. Oznacza to, że część danych jest prezentowana w postaci wektorowej, a część w postaci rastrowej. Należy zatem zwracać uwagę na włączenie dodatkowej warstwy Mapa rastrowa. W pozostałej części powiatu mapa jest już w postaci wektorowej.

Zasięg występowania obszarów, na których mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji hybrydowej prezentuje warstwa Pokrycie mapą rastrowo – wektorową dostępna w katalogu Skorowidze.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim planowane jest przeprowadzenie pełnej wektoryzacji mapy zasadniczej. Projekt jest przygotowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokumentacja wniosku jest obecnie na II etapie oceny formalnej.

Przejdź do serwisu mapowego >>

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast