Tyniec Mały


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów

ograniczony od północy granicą Gminy Kobierzyce, od wschodu Autostradową Obwodnicą Wrocławia, od południa AOW i projektowanym obejściem wsi Tyniec Mały na drodze krajowej Nr35, od zachodu granicą obrębu

Zobacz więcej

Tyniec Mały – cz. południowa

ograniczony do terenów położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – część północno- środkowa

Obszar ograniczony do obszaru położonego przy ul. Parkowej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – dz. 15

Obszar ograniczony do działki nr 15 położonej w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – działka nr 146/1, 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428

Obszar ograniczony do działek nr 146/1 i 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – działki 6/7, 6/40

Obszar ograniczony do działek nr 6/7 i 6/40 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – północno-środkowa część obrębu

ograniczony: ul. Parkową, granicą gminy Kobierzyce, drogą krajową Nr 35 i drogami polnymi nr 275 i 430 w obrębie Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały – rejon ulicy Ryszarda Chomicza

Obszar położony w rejonie ulicy Ryszarda Chomicza w obrębie Tyniec Mały.

Zobacz więcej

Tyniec Mały – wieś

obszar ograniczony do obszaru wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu

obejmujący północno-wschodnią część obrębu Tyniec Mały

Zobacz więcej

22 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast