Region portal

Moduł umożliwia prowadzenie różnego rodzaju warstw informacyjnych cechujących się ograniczonym („niewielkim ilościowo”) zakresem informacyjnym opisującym dany obiekt lub zdarzenie. Dodatkowo prezentuje opracowywany obszar w postaci poglądowej (tj. bez określonej tematyki) jako mapę ogólnogeograficzną. Dzięki wydzieleniu ortofotomap z poszczególnych lat oraz zdjęć lotniczych do osobnych serwisów istnieje możliwość ich niezależnego włączania i wyłączania przy jednoczesnym zastosowaniu technologii „kafelkowania” (cache) obrazu danych, co pozwoli zapewnić większą wydajność modułu. Taka sama logika została zastosowana w pozostałych modułach, stąd nie będzie ona ponownie dla nich opisywana.


Services:

 • Description of plots
 • General map
 • Ownership analysis
 • Base map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Indexes
 • Agricultural land
 • Topographic map
 • Height above sea level
 • Terrain model
 • Landfom