Culture and monuments


Moduł powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” realizowanego w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)” Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Moduł został zaprojektowany do przeglądania i prowadzenia rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Ponadto pozwala na przygotowanie i wydruk dowolnie zdefiniowanych zestawień tematycznych oraz topograficznych, a także wydruk kart adresowych dla poszczególnych obiektów zabytkowych. Zakres udostępnionej w nim informacji spełnia wymogi rozporządzenia Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Moduł umożliwia gromadzenie informacji o zabytkach w sposób zgodny z opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa modelem danych dla zabytków.
Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają możliwość dodawania nowych obiektów poprzez wkreślenie zasięgu zabytku, dodanie opisu zawierającego podstawowe informacje oraz dodanie zdjęć i innych załączników.
Osoby zainteresowane przeglądaniem i wyszukiwaniem zabytków mogą dokonywać wyboru według interesujących ich kryteriów. Narzędzia do wyszukiwania zabytków pozwalają na ich filtrowanie według kategorii takich jak lokalizacja, nazwa zabytku, forma ochrony, data powstania (wiek, data od i do) oraz zawężenie poszukiwań do wybranego obszaru mapy. Istnieje możliwość wygenerowania oraz wydrukowania informacji o zabytkach w postaci zestawienia tabelarycznego z atrybutami opisowymi.


Services:

 • Description of plots
 • Monuments
 • General map
 • Local development plans
 • Base map
 • Orthophotomap 2020 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2017 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2014 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2012 (resolution 0.1 m)
 • Orthophotomap 2010 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 2009 (resolution 0.15 m)
 • Orthophotomap 2004 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1997 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1995 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1994 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1982 (resolution 0.5 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.7 m)
 • Orthophotomap 1974 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotomap 1966 (resolution 0.4 m)
 • Orthophotos 1966-1997
 • Agricultural land
 • Topographic map
 • Terrain model
 • Landform

Funkcjonalność dedykowana:

 • przeglądanie/wyszukiwanie zabytków
 • prowadzenie rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków