Historical maps

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie mapowym wroSIP został udostępniony nowy moduł: Mapy historyczne. W module tym zostały opublikowane mapy topograficzne dla obszaru powiatu wrocławskiego w skali 1:25 000 z okresu 1936- 1944 w postaci rastrowej.  Archiwalne mapy pochodzą z projektu MAPSTER. Dzięki dostępnym w module ortofotomapom można przeanalizować zmiany w zabudowie terenu jakie zaszły od 1936 roku, może to stanowić ciekawy materiał do analiz.