Zmiana numeracji działek ewidencyjnych

Informujemy, że w jednostce ewidencyjnej Sobótka – miasto obrębie Strzeblów, z dniem 20 października 2023 r., dokonano zmian w zakresie numeracji działek ewidencyjnych (nie dotyczy arkusza mapy nr 11) oraz ich identyfikatorów. Zmiany wynikają z § 44 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prace na kolejnych obrębach:

– Sobótka – miasto obręb Sobótka – 31 października br. (zmiana numeracji nie dotyczy arkusza mapy nr 15)
– Sobótka – miasto obręb Górka – 11 listopada br. (zmiana numeracji nie dotyczy arkusza mapy nr 1)
– obręb Kąty Wrocławskie – 29 listopada br. (zmiana numeracji nie dotyczy arkusza mapy nr 14)

Jednocześnie informujemy, że archiwalną numerację działek można sprawdzić w serwisie mapowym wroSIP >>  włączając warstwę działki – numeracja archiwalna w folderze Mapa ogólna.