Plan - Brzezia Łąka
Brzezia Łąka II
wieś Brzezia Łąka działki nr 536, 537, 538, 539dr, 540
Plan - Brzezia Łąka
Brzezia Łąka III
wieś Brzezia Łąka - Zamłynie
Plan - Brzezia Łąka
Brzezia Łąka - część północna
wieś Brzezia Łąka - część północna, z wyłączeniem terenów objętych MPZP Brzezia Łąka II i MPZP...
Plan - Brzezia Łąka
Brzezia Łąka dz. 189
wieś Brzezia Łąka działka nr 189
Plan - Brzezia Łąka
Rurociąg paliwowy - arkusz nr 4 - obr. Brzezia Łąka, Oleśniczka, Bielawa i Raków
obręb Brzezia Łąka, Oleśniczka, Bielawa i Raków - arkusz nr 4
Plan - Budziwojowice
Budziwojowice
wieś Budziwojowice
Plan - Bukowina
Bukowina
wieś Bukowina
Zmiana Planu - Byków
Byków I - dz. 340/8
wieś Byków działka nr 340/8
Plan - Byków
Byków dz. 339/4, 338/4, 337/4, 336/4

wieś Byków działki nr 339/4, 338/4, 337/4, 336/4

Plan - Byków
Byków
wieś Byków

Strona 16 z 111

: