Plan - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 05
teren wsi Nadolice Wielkie
Plan - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 04
teren wsi Nadolice Wielkie
Plan - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 03
teren wsi Nadolice Wielkie
Zmiana Planu - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie część północna

północna część wsi Nadolice Wielkie

Zmiana Planu - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 10
rejon ulicy Parkowej
Plan - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie rejon ulicy Rzecznej

obejmuje część wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Rzecznej

Zmiana Planu - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 11
rejon ulicy Parkowej
Zmiana Planu - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 12

rejon ulicy Kwiatowej

Zmiana Planu - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 02
teren wsi Nadolice Wielkie
Plan - Nadolice Wielkie
Nadolice Wielkie 01
teren wsi Nadolice Wielkie

Strona 13 z 111

: