Plan - Wojkowice
Wojkowice- działki nr 112/1, 112/2 i 113

obejmujący działki nr: 112/1, 112/2 i 113

Zmiana Planu - Wojkowice
Wojkowice - północ

obejmuje obszar położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Wojkowice położony przy drodze

...
Plan - Wojkowice
Stary Śleszów dz. 120/1
obejmujący teren działki 120/1
Plan - Wojkowice
Wojkowice - zachodnia część obrębu

Obszar obejmujący zachodnią część wsi Wojkowice

Plan - Żórawina
Żórawina - kościół
wieś Żórawina otoczenie kościoła
Plan - Żórawina
Plan - Żórawina
Żórawina al. Niepodległości i rz.Żórawka

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Żórawina, położony między al. Niepodległości i

...
Plan - Żórawina
Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Żórawina, położony między ul. Wrocławską, ul.

...
Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa

obejmujący teren oczyszczalni ścieków i drogi gospodarczej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków

...
Plan - Żórawina
Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza

obejmujący rejon ulicy Wrocławskiej-Sportowej-Urzędniczej

Strona 109 z 111

: